Nå har fylket hyret entre­prenør for å repa­rere brua