– Kommunene Tromsø, Bodø, Rana, Harstad og Narvik er bekymret for konkurransetilsynets ønske om stans av Norwegians Widerøe-oppkjøp. Widerøe er en viktig virksomhet for hele Nord-Norge og som et lite flyselskap i en stor flybransje vil det åpne nye muligheter for Widerøe med en industriell eier som Norwegian, heter det i et felles opprop fra ordførerne i de nevnte byene.

Norwegian varslet i juli at de vil kjøpe opp Widerøe, Norges tredje største flyselskap.

Konkurransetilsynet frykter imidlertid at oppkjøpet kan svekke konkurransen i det norske flymarkedet. De har derfor signalisert at de heller mot å si nei.

I oppropet påpeker ordførerne at de er opptatt av å sikre et best mulig flytilbud til rimeligst mulig pris for innbyggere og næringsliv i Nord-Norge.

– En videreutvikling av gode og rimelige flytilbud er avhengig av et sterkt Widerøe, som kan utvikle seg i en bransje i hurtig endring.

– I utviklingen av en mer bærekraftig flybransje med blant annet utvikling av elfly og mer miljøvennlig drivstoff er Widerøe en ledende aktør. Nord-Norge vil etter vår mening være godt egnet til uttesting av både elfly og andre miljøvennlige flytyper.

Siste frist for Konkurransetilsynets endelige konklusjonen er 3. januar, men en avgjørelse kan komme før dette.