Samfunnsstraff for å kjøre 51 km/t over fartsgrensa