Kommunen ser alvorlig på flytting av ambulansebåten

foto