Kommunen ser alvorlig på flytting av ambulansebåten