Fortsatt for dårlig kapasitet i fastlegeordningen

foto