Etterforskningen viser at det var gitt for store doser morfin til pasienten før dødsfallet, skriver politiet i en pressemelding.

– Etter gjennomgang av saken finner statsadvokatene det riktig å tiltre Statens helsetilsyns og politiets vurdering av at det har skjedd et markant avvik fra kravet til faglig forsvarlig virksomhetsstyring, hvilket gir grunnlag for en foretaksstraff overfor Bodø kommune, sier konstituert statsadvokat Jørn H. Bremnes.

Helsepersonellet frikjent

Saken henlegges for helsepersonell som har hatt mistenktstatus i saken. Statsadvokatene har også sluttet seg til politiets og Statens helsetilsyns vurdering av at det ikke foreligger grunnlag for straffansvar for involvert helsepersonell, og saken er henlagt for disse tre sin del.

– For helsepersonellet er straffesaken avgjort med henleggelse etter bevisets stilling. Dette er i praksis det samme som en frifinnelse i retten, og de skal vurderes som uskyldige, sier Bremnes.

Bodø kommune beklager

Påtalemyndigheten mener at straffskyld i denne saken kan bevises utover enhver rimelig tvil, og at saken bør avgjøres med et forelegg. Bodø kommune vedtar forelegget på 200.000 kroner, skriver de i en pressemelding.

– Bodø kommune tar denne saken på største alvor og beklager på det sterkeste den belastning dette har påført familien, sier Arne Myrland, avdelingsdirektør i helse- og omsorgsavdelingen i Bodø kommune.

Kommunen hevder at sykehjemmet, i samarbeid med farmasøyt, har etablert gode interne kontrollrutiner, for å hindre at slike hendelser gjentar seg.

– I etterkant av hendelsen har sykehjemmet det gjelder hatt en grundig gjennomgang og har innskjerpet alle kontrollrutiner og prosedyrer for administrering av potente medikamenter, sier Myrland.