Dr. Tilrems minnesmerke skapte prinsippdebatt

foto