Rapport fra grunnstøting klar - fikk ikke rettet opp roret

foto