Folkemøtet om byutvikling er godt i gang på Kred

foto