Initiativtaker avviser det politiker sa om leserinnlegg