Nesten 16.000 av de 61.000 spurte oppga at helsen ikke strakk til, viser tall Forsvarets forum har fått fra Forsvarets personell og vernepliktssenter (FPVS).

Andelen er langt større blant jentene (34 prosent) enn blant guttene (18 prosent). Tallene gjelder for 2005-kullet.

Til sammenligning oppga nesten to av tre av de 107.000 svenskene som ble bedt om å møte til sesjon i år, at de ikke kunne tjenestegjøre på grunn av flere sykdommer, lidelser og skader, meldte TT tidligere i uka.

FPVS melder om en positiv trend blant de norske ungdommene. Blant dem som ble født i 2003, var andelen som meldte seg for syke til tjeneste, på 42 prosent blant jentene og 26 prosent blant guttene. Andelen som kvalifiserer til tjeneste, har dermed økt med 8 prosentpoeng på tvers av kjønnene.

– Forsvaret innførte for noen år siden en personlighetstest som en del av egenerklæringen. Når svarene fra egenerklæringen og personlighetstesten sees i sammenheng har vi klart å redusere antallet som tas ut med bakgrunn i helse. Det er forklaringen på hvorfor tallet er synkende, skriver kommunikasjonssjef Trine Sylju Arntsen i FPVS i en epost til Forsvarets Forum.