Ukrai­nere samlet seg for å bli kjent og senke skuld­rene i juletiden