Blåbærgutta AS er et nytt aksjeselskap i Oppdal kommune registrert. Det nye selskapet angir "kjøp og salg av ved" som sin virksomhetsbeskrivelse. Selskapet igangsetter sin virksomhet med en kapital som utgjør 30.000 kroner. Styrets leder er Tor Taksgaard, og aksjeselskapet har sin forretningsadresse på Stormyregga 16, 7346 Oppdal.