Sametinget vil undersøke om folk jukser seg til samisk stemmerett