Opposisjonen ønsker stans i strukturendringer i Helse nord