Den nye sykehusdirektøren var ikke blant de opprinnelige søkerne