Biogass-leder ser fabrikk som mulighet for gang- og sykkelvei