Poli­tikere reagerer på finan­siering av digi­talt kommune­samar­beid: – Avviker sterkt