Det skyldes ifølge kommunen ferieavvikling og uforutsett sykefravær. Det heter at det jobbes med å løse utfordringen med bemanning så snart så mulig.

Kommunen oppfordrer til å finne svar på spørsmål eller henvendelser via hjemmesiden eller direkte via saksbehandler.