– Vi må jobbe med livskvalitet for dem som bor der i dag