Gram: Styrkingen i nord blir en viktig oppgave for meg