«Av og på-habi­litet» ble ikke aksep­tert i Frøya

foto