Vega legekontor informerer onsdag 10. november om to positive korona-selvtester på ungdommer som går på videregående skole i Brønnøysund. Den ene ungdommen har søsken som går på Vega barne- og ungdomsskole.

Utleverer selvtester

Kommunelege Sinne Simony Marken oppfordrer alle til å teste seg hvis de har symptomer.

– Vi utleverer selvtests daglig etter avtale. Ring legekontoret på 75 03 68 70 og bestill selvtest, oppfordrer hun. Om smittesporing opplyser legen at den smittede selv skal ta kontakt med andre nærkontakter.

Isolert i fem dager

Hun opplyser om at det i dag gjelder følgende retningslinjer:

  1. Testen bekreftes med PCR test. Den smittede isoleres i 5 dager.

  2. Uvaksinerte nærkontakter (husstandsmedlemmer) testes daglig i 7 dager med selvtester og kan, om de er symptomfri og test-negative, leve som vanlig.

  3. Den smittede tar selv kontakt med andre nærkontakter og sier fra om at de kan ha blitt utsatt for smitte. Uvaksinerte bør testes med en gang.

  4. Alle nærkontakter følger med på egne symptomer i 10 dager og tester seg ved symptomer.

Marken viser videre til at det er økende smitte i samfunnet generelt og nå også lokalt, og at det er viktig å fortsette med gode smittevernrutiner.