Reduserer møter og rapportering for å få mindre belastning