Utbygger laget privat reguleringsplan for fire hytter

Denne illustrasjonen hentet fra forslaget til reguleringsplan og viser byggene i terrenget fra øst og ut mot havet. Foto: Illustrasjon av Lo:Le landskap AS