Utbygger laget privat reguleringsplan for fire hytter

foto