Brønnøy skal være en trygg havn for krigsrammede flyktninger

foto