3.700 dekar kommunal tomt ute for salg for 1,9 millioner

foto
Reinfjord Lille fotografert i februar 2013. Foto: Matti Riesto