Seks har søkt om støtte - men de får ikke dekket alt