Kan få bruke brygge på Salhus som fritidsbolig

Bildet viser brygga på Salhusberget, fotografert for noen år siden. Foto: Glenn Anders Hermstad