Dette er sakene i onsdagens møte:

PS 71/21 Fritak fra politiske verv - Kari Anne Hatten

PS 72/21 Fritak fra politiske verv - Per Kåre Hatten

PS 73/21 Valg av medlemmer til utvalg.

PS 74/21 Endring av vigsler fra administrasjon

PS 75/21 Brukerundersøkelse i Brønnøy

PS 76/21 Samarbeid med nabokommuner

Les mer om saken:

PS 77/21 Oppdatert Økonomi- og Finansreglement

Les mer om saken:

PS 78/21 Økonomirapport 2 og budsjettregulering

Les mer om saken:

PS 79/21 Ny organisering av helse/velferd og pleie/omsorg

Les mer om saken:

Orienteringssak:

- Helgeland Kraft og fremtidsutsikter

Spørsmål:

Marianne Nielsen (R) spør om støttekontakter og fraflytting

Les mer om saken: