Mekling på overtid: Kan bli streik i stat og kommune

foto