– Årsaken til plagene er sannsynligvis sammensatte, sier overlege Morten Skandfer for Forsvarets bedriftshelsetjeneste Nord-Norge til VG.

De nye tilfellene er registrert i løpet av den siste uken. Da tilsvarende tilfeller ble oppdager i fjor, viste hovedtillitsvalgt Viktor Fladmoe til at de hadde sammenheng med luftkvaliteten inne på kasernene.

– Soldatene har sagt at de blir friskere når de drar ut i felt på øvelse på grunn av luftkvaliteten inne på kasernen. Det blir utrolig tett luft når man bor sammen inne på et lite rom med dårlig ventilasjon, sa Fladmoe til Forsvarets forum.

En talsperson i Hæren skriver til VG at tjenesten går som planlagt.

«Neseblødningen kan oppfattes som plagsom og ubehagelig, men ansees ikke som helsefarlig. Planlagt tjeneste går derfor som normalt i tråd med anbefaling fra bedriftshelsetjenesten», skriver talspersonen.

Prinsesse Ingrid Alexandra er en av de mange hundre soldatene som tjenestegjør på Skjold militærleir, som ligger i Indre Troms.

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) skal fram til sommeren 2024 undersøke mulige årsaker til neseblødningen. Det har ved tidligere anledninger også vært tilfeller av neseblod blant soldater ved militærleirene i Porsangermoen, Kirkenes og Bodø.