Av de 23.405 kjøretøyene som fikk skriftlig mangel, fikk 7649 bruksforbud og 852 ble anmeldt for grove feil og mangler, opplyser Statens vegvesen.

– Når de fleste av de vi stopper får en reaksjon, viser det hvor målrettet kontrollene våre er. Å luke ut så mange som mulig av bilene som ikke bør være på veien er målet vårt, sier avdelingsdirektør for utekontroll i Statens vegvesen, Kjetil Mansåker Wigdel.

De feilene som oftest går igjen er at bilen eller tilhengeren er lastet med for mye vekt, lasten er ikke forsvarlig sikret og feil med lys. Også slitte dekk uten tillatt mønsterdybde er noe kontrollørene ofte ser i kontroller.