Kan bli obligatorisk å registrere alle småbåter i Norge