SSB: Lavere andel fra distriktet tar høyere utdanning