Nordland SV forventer flertall i dagens fylkes­ting mot dårli­gere fødetilbud