– Det har vært en god start på sjømateksporten i 2024. Det skyldes i første rekke økte laksepriser. Sammen med en fortsatt svekket krone bidro det til at den totale eksportverdien ble rekordhøy i en januarmåned, sier administrerende direktør Christian Chramer i Norges sjømatråd i en pressemelding.

Verdien av sjømateksporten har økt 35 måneder på rad. 13,3 milliarder kroner er 640 millioner kroner mer enn samme måned i fjor.

Mengden (volumet) sjømat som er eksportert er imidlertid 15 prosent lavere – bare 184.000 tonn. Det er delt på grunn av mindre kvoter på torsk, sild og makrell.

Vekst i ørreten

86.985 av disse tonnene var lakseeksport, noe som er en nedgang på 2 prosent, men på grunn av de høye lakseprisene økte verdien med hele 11 prosent til 975 millioner kroner.

Selv om kvotene har gått ned på flere typer fisk, er det en stor vekst i ørreteksporten. Dette er et marked der det historisk sett har vært store svingninger, og nå har verdien økt med 43 prosent og volumet med 49 prosent sammenlignet med januar i fjor.

Her er det Ukraina som er det største vekstmarkedet.

Polen er største enkeltmarked

– Utviklingen i januar følger mønsteret fra de siste tre årene, En nedgang i volum gir en større vekst i pris sammenlignet med samme periode året før, og resultatet blir verdiøkning, sier sjømatanalytiker Paul T. Aandahl i Norges sjømatråd.

EU var største mottaker av norsk sjømat i januar – med en eksportverdi på 7,5 milliarder kroner. De største enkeltmarkedene var Polen, Danmark og USA. Man eksporterte 9 prosent mer sjømat til Polen enn i januar i fjor.

Til sammen ble det eksportert sjømat til 118 land.