Sømna kommune åpner alle offentlige bygg igjen etter å ha holdt stengt i forkant av ekstremværet Ingunn. Det betyr at både Vik skole og kommunehuset åpner igjen fra klokken 14. Foto: Hildegunn Nielsen Hanssen

Sømna kommune har sendt ut varsel til alle sine innbyggere på SMS om at det har vært et møte i kriseledelsen i kommunen. Der ble det besluttet å åpne alle offentlige bygg igjen fra i dag 1. februar klokken 14.00.

Takker for innsatsen

Kommunen skriver i SMS at det med tanke på uværet som har herjet, er meldt om overraskende få skader. Kommunen takker innbyggerne for innsatsen som ble lagt ned i forkant for å sikre seg i forkant av det varslede ekstremværet.

«Det vil fortsatt blåse godt ut dagen, og på lørdag vil det igjen komme sterke vindkast opp mot 40 m/s. Vær forberedt.», skriver kommunen.

Tilbake til normalen

Eiendomssjef Arnt-Ståle Sæthre i Brønnøy kommune sier de vil gå tilbake til normalsituasjon med drift av kommunale tjenester igjen.

«Heldigvis må vi kunne si at det meldte ekstremværet ikke ble fullt så voldsomt her i Brønnøy som varslingene tilsa, og som vi da forberedte kommunen på, og nå tilsier meldingene mer normale vind- og værforhodl i ettermiddag/kveld og i morgen.», skriver Sæthre i en pressemelding.

Brønnøy kommune åpner idretts- og svømmenalegg for normal aktivitet i fra i dag klokken 15.00. Skoler og SFO i kommunen åpner til normal drift fra i morgen, fredag.

«Vi har fått bekreftet at skoleskyss skal gå som normalt i morgen.»