Dieseltrussel fra nord – krever penger til grønne ferjer

foto