Stortinget sier nei til å utrede to fullverdige akuttsykehus på Helgeland

foto