Kjøper tomter i Frøkenosen, kan muliggjøre gangsti