Sømna har brukt 30 millioner på vann og avløp

foto