Regjeringen vil gjøre det enklere med oppdrett av andre arter enn laks