Flere jenter enn gutter bruker antidepressiver, sovemedisin og antipsykotika