Kommunen ber branntomt-eier lage plan for rydding

foto