Linea og reindrift skal møtes i retten, med Fosen som bakteppe

foto