Fiskeri- og havministeren varsler at arbeidet vil starte tidlig neste år.

– Det er behov for en grundig gjennomgang av alle de ulike tillatelsene for havbruk. Målet er at vi skal få på plass et mer helhetlig system som sikrer en bærekraftig utvikling og som bidrar til å skape verdier langs kysten, sier fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth (Ap).

Havbruksmeldingen skal bygge videre på arbeidet som er gjort av Havbruksutvalget, som leverte sin utredning i september 2023. Utredningen er nå på høring, og fristen for å gi innspill er 2. januar.

Fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth (Ap). Foto: Gorm Kallestad / NTB