Søndag fyller disse tvillin­gene fra Velfjord 60

foto