Politiets operasjonssentral har lagt ut NAFs råd om hvordan man unngår viltpåkjørsler:

  • Ta varselskilt for vilt på alvor. Skiltene varsler en reell fare.

  • Senk farten på strekninger med fare for vilt.

  • Søk med blikket i sideterrenget, og se etter spor i snøen.

  • Hjortedyr kommer sjelden alene. Kommer ett dyr, så se etter de andre.