I en pressemelding fra Pure Norwegian Seafood (PNS) heter det at styret har gjennomført en omfattende, uavhengig gransking av mistanker om uregelmessigheter i salget av frossen laks.

Granskningen konkluderer med at selskapet i en årrekke har solgt frossen laks som etter det norske regelverket ikke egner seg for «humant konsum», heter det i pressemeldingen.

Totalt skal det dreie seg om rundt 500 tonn med laks.

– Det mest alvorlige er etter vår vurdering at granskingen avdekker systematisk og skjult salg av laks som ikke skulle gått til humant konsum. Bestemte kunder har på forespørsel fått kjøpe frossen laks som er selvdød, skadd, kjønnsmoden eller såkalt gulvfisk, sier styreleder Helge Kvalvik i PNS i pressemeldingen.

Mattilsynet: – Svært alvorlig

Regiondirektør Steinar Westerberg i region midt hos Mattilsynet er ikke imponert.

– Vi ser svært alvorlig på saken ettersom en ekstern granskning gjort for Måsøval og Pure Norwegian Seafood viser at det både er eksportert fisk som ikke skal gå til menneskemat, og fisk med mangler. Begge deler er klare brudd på regelverket og skal ikke skje, sier Westerberg.

Han sier Mattilsynet først ble kjent med alvorlighetsgraden i denne saken da resultatet av granskningen ble presentert for dem. Når det gjelder konsekvensene dette kommer til å få forteller Westerberg at det er for tidlig å si noe om det.

To personer suspendert

Det var leverandøren Måsøval som oppdaget uregelmessighetene. Selskapet kjøpte 65 prosent av PNS i 2021. Styreleder Kvalvik er også daglig leder i Måsøval, som også har vært leverandør av laks til slakteriet i PNS.

– Det var Måsøval, som leverandør, som først fattet mistanke. Den har styret i PNS så fulgt opp tett, sier Kvalvik.

Ifølge Kvalvik er det ingen indikasjoner på at noen har fått påvirket helsen sin av den frosne laksen.

– Denne aktiviteten har blitt holdt skjult. Verken styret i PNS, Måsøval som leverandør eller revisor har oppdaget det før, sier Kvalvik.

To personer har vært suspendert siden det ble fattet mistanke.

Granskingen peker på rundt 20 mulige kunder i europeiske land, inkludert i Norge. Det har ikke vært mulig å fastslå hvor sluttproduktene har endt opp.

Mattilsynet ble varslet om saken i november og har nå fått overlevert granskningsrapporten.